REGULAMIN PROMOCJI

WYBRANY ASORTYMENT -30% OD CENY BIEŻĄCEJ

zwanej dalej Promocją.

 1. Organizatorem Promocji jest: OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce, ul. Grottgera 30 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000555276, wysokość kapitału zakładowego 7 384 500 PLN, NIP 9451978451.
 2. Czas trwania: od 04.12.2018 do odwołania.*
 3. Zakres działania: Sklepy Firmowe 4F i 4F Junior, sklep internetowy 4F.
 4. Zasady działania promocji:
  • Promocja polega na udzieleniu 30% rabatu, przy zakupie produktów marki 4F lub 4F Junior z wybranych grup asortymentowych.
  • Grupy asortymentowe podlegające rabatowi, to: akcesoria, camping, buty, bielizna (w tym PRO), zgodnie z załącznikiem do regulaminu dostępnym u sprzedawcy.
  • Odpowiednie oznaczenie grupy asortymentowej znajduje się na metce danego produktu.
  • Z Promocji wyłączona jest kolekcja 4F 100ch.
  • Rabat naliczany jest od ceny bieżącej.
  • Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocjami, kuponami, kartami stałego klienta!
  • Produkty zakupione w promocji podlegają reklamacji na standardowych zasadach.
  • Klient ma prawo zwrócić lub wymienić zakupiony towar w obrębie tego samego modelu, zgodnie z ogólnymi zasadami zwrotów obowiązującymi w sieci 4F. Po dokonaniu zwrotu nie można ponownie wykorzystać rabatu.* Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym terminie oraz zmian zasad Promocji.

Załącznik do regulaminu - Grupy asortymentu podlegajacego promocji